ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΣ ΣΥΛ. ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Print

Στην συνεδρίαση του ΔΣ που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου με τα παρακάτω θέματα:

1. Πρόγραμμα σίτισης μαθητών

2. Έλλειψη καθηγητών

3. Κτιριακό –ενημέρωση και ?τοποθέτηση προκατασκευασμένης αίθουσας

4. Οικοδομικές –επισκευαστικές εργασίες που εκτελέστηκαν στο κτίριο των συστεγαζόμενων σχολείων

Loading...