Υπόμνημα Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Σχολείου Μυτιλήνης

Print

Κατόπιν της προφορικής προτροπής του Δημάρχου Λέσβου κου Σπύρου Γαληνού πραγματοποιήσαμε κοινή αυτοψία με το διευθυντή του Μουσικού Σχολείου, τα μέλη του συλλόγου εκπ/κών και του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου, στο χώρο του ΟΑΕΔ στην Παναγιούδα Μυτιλήνης προκειμένου να διερευνήσουμε τη δυνατότητα μεταστέγασης του Μουσικού Σχολείου. Οι χώροι του διατίθενται για παραχώρηση, μας τους υπέδειξε ο δ/ντης του ΟΑΕΔ.

Loading...