Όταν οι νόμοι των μαθηματικών ανταποκρίνονται στην μουσική βγαίνει μία σχέση δυνατή

Print

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

2019-2020

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Την σχολική χρονιά 2019-2020 υλοποιήθηκε το πολιτιστικό πρόγραμμα «Όταν οι νόμοι των μαθηματικών ανταποκρίνονται στην μουσική βγαίνει μία σχέση δυνατή» με τη συνεργασία του κ. Μαμουλέλλη.

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν :

Αξιολόγηση του προγράμματος:

Τα παιδιά έμαθαν τι είναι ήχος, τι είναι οξύς και τι βαρύς ήχος. Έμαθαν πού εμφανίζεται η συχνότητα στην μουσική και μελέτησαν με τον κ. Μαμουλέλλη το μονόχορδο του Πυθαγόρα. Τους έκανε μεγάλη εντύπωση πώς προκύπτουν νότες από ένα όργανο, σε μία εποχή που δεν είχαν τα μέσα για να ρυθμιστούν αυτές. Συνέδεσαν κλάσματα με νότες και κατασκεύασαν δικά τους μπουκάλια με νερό παράγοντας τις αντίστοιχες νότες. Επίσης, μελέτησαν τον ταμπουρά και βρήκαν συμμετρίες, καθώς και κύκλους οι οποίοι βοηθούν στην κατασκευή του. Οι μαθητές έμειναν ενθουσιασμένοι και συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανελλιπώς, μέχρι την αναστολή της λειτουργίας του σχολείου λόγω του κορονοϊού. Ευτυχώς, το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος εκπληρώθηκε.